Matrasdragers

Het klinkt wat abstract “matrasdragers”. Het is een verzamelnaam voor alle systemen die gebruikt worden om een matras te dragen. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld lattenbodems, spiraalbodems of boxspringbodems. Maar welke is nu de meest geschikte en bestaat er een definitie voor “een goed bed”?

Uit het hoofdstuk: de slaap en het bed, een psychobiologische beschouwing van A.M.L. Coenen (2006, UVA) halen we volgende tekst:

Tot op heden is er geen wetenschappelijke consensus wat een bed tot een goed bed maakt en ook niet wat een matras tot een goede matras maakt. Er gaapte tot voor kort een duidelijke kloof tussen bedindustrie en slaapwetenschappers, en pas kort geleden is er een toenadering ontstaan (Haex 2005; Mannekens 1996; Jans en Van Luijtelaar 2003; Nitert et al. 2005). Fabrikanten kwamen tot de ontdekking dat zij gegevens van wetenschappers konden gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het bed, terwijl onderzoekers bemerkten dat de fysieke eigenschappen van het bed inclusief kussen, matras en matrasdrager, niet losstaan van de kwaliteit van de slaap. Ook over de eigenschappen van het wellicht belangrijkste onderdeel van het bed, de matras, bestaat nog geen eenduidigheid. De eisen die eraan gesteld worden zijn dan ook niet gering: een goede hardheid en vering, maar die hoeft niet overal gelijk te zijn, omdat de druk van het lichaam varieert en bij schouders, heupen en bekken het grootste is en de matras wel- licht een verschillende elasticiteit of veerkracht moet hebben bij de diverse lichaams- zones; de matras dient de slaapmotoriek goed toe te laten en isolatie en ventilatie horen adequaat te zijn, en tenslotte hoort de matras niet aantrekkelijk voor huismijten te zijn.  (einde citaat)

In ieder geval proberen we u kort toe te lichten wat u kan verwachten van verschillende matrasdragers. Het is onze persoonlijke ervaring die leert dat een matrasdrager een belangrijke invloed heeft op het matras. Er wordt gefluisterd dat een matrasdrager voor 1/3 bijdraagt aan de kwaliteit van het totale systeem van matrasdrager en matras. Zoals u hierboven kan afleiden is dat wetenschappeleuk maar zeker niet wetenschappelijk. Er wordt ook gefluisterd dat bij een dik matras het niet zoveel meer uitmaakt welke matrasdrager wordt gebruikt. Persoonlijk geloof ik dit niet. Ongeacht de dikte van een matras is de bijdrage van de matrasdrager wezenlijk. Zeker naarmate u meer gevoelig bent voor de juiste ondersteuning omdat u bijvoorbeeld kampt met rugletsels, kwetsuren of andere oorzaken die leiden tot rugpijnen.